Những người truyền lửa

L.T.S: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chính là cách để những đảng viên như họ cống hiến hết mình cho sự nghiệp chung. Và những tấm gương ấy đã truyền nhiệt huyết cho nhiều người khác... Từ hôm nay, Báo Người Lao Động khởi đăng loạt bài những đảng viên tiêu biểu về học và làm theo Bác Hồ.

Xem thêm