Cứu trợ phải bằng con tim lẫn lý trí

Xổ số rồiHoạt động cứu trợ không chỉ bằng con tim, tấm lòng mà còn phải thực hiện thật bài bản, hiểu biết các quy định của pháp luật

Xem thêm