Nước sinh hoạt bị ô nhiễm

Những ngày qua, người dân ở thị trấn Châu Thành (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) liên tục phản ánh về việc nguồn nước sinh hoạt ở đây bị ô nhiễm.

Xem thêm