Lên Chư Mư ngắm Vọng Phu mờ sương

Xổ số rồiĐêm Trung thu trên núi Chư Mư, những con dốc trơn trượt và hình ảnh đỉnh Vọng Phu thoắt hiện chỉ vài phút rồi chìm dần trong biển mây là trải nghiệm đáng nhớ của chúng tôi