Nước rút tới đâu, vệ sinh môi trường tới đó

Bộ Y tế cảnh báo trong và sau mưa lũ, vô số vi sinh vật, bụi, rác, chất thải... theo dòng nước tràn ra nhiều nơi, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ gây dịch bệnh