Bão Molave càn quét Philippines, hướng đến Việt Nam

Bão Molave dự kiến tiếp tục mạnh lên trên biển Đông khi hướng đến miền Trung của Việt Nam (bão số 9)

Xem thêm