Châu An Thuận, Thầy Quẹo và tôi

Cánh tay tật nguyền và giấc mơ thời thơ ấu không làm tôi gục ngã, trái lại là động lực đã đưa tôi từ thành công này đến thành công khác. Thành công không có gì khó khăn đối với người bất hạnh, khi họ đã có ý chí và nghị lực

Xem thêm