TS Nguyễn Ngọc Huy: Khẩn cấp sơ tán tránh bão số 9 trước 19 giờ hôm nay!

"Tôi nhận định bão số 9 là một trong những cơn bão lớn nhất từng vào Việt Nam, có thể mạnh hơn bão Damrey, hơn bão Xangsane...

Xem thêm